Podstawa prawna

Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Gdańska Fundacja Oświatowa udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu  Informacji Publicznej – (BIP Gdańska Fundacja Oświatowa).

Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na stronach BIP Gdańskiej Fundacji Ośwaitowej publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Nie zamieszcza się  reklam, materiałów o charakterze komercyjnym oraz informacji zawierających niewyjaśnione skróty.

stronę odwiedzono: 815 razy