Status prawny

Gdańska Fundacja Oświatowa działa na podstawie:

  • Aktu Notarialnego Ustanowienia Fundacji w dniu 12 lipca 1989 r. Repertorium A/b 7695/89
  • Statutu Fundacji z dnia 1 lutego 2010 r.
  • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
  • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu


Załączniki do pobrania:

stronę odwiedzono: 987 razy